Polityka Cookies

POLITYKA COOKIES

COMFORT HOME DEVELOPMENT POŁAWSKI I KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA

FIRMA

(https://www.comforthome.waw.pl )

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

§ 1

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

  1. plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej będącej ich źródłem, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
  2. operatorze serwisu – rozumie się przez to COMFORT HOME DEVELOPMENT POŁAWSKI I KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Głębocka 5/45, 03-287 Warszawa, REGON 387580670, NIP 5242900075, KRS 0000870368;
  3. serwisie internetowym – rozumie się przez to grupę powiązanych ze sobą stron internetowych o wspólnym adresie domenowym (https://www.comforthome.waw.pl;
  4. użytkownikach – rozumie się przez to osoby korzystające z serwisu, w tym w szczególności osoby wysyłające zapytania do operatora serwisu, jak również osoby przeglądające zawartość serwisu internetowego;
  5. przeglądarce internetowej – rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne służące do przeglądania stron internetowych.

§ 2

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies do:

  1. ustalenia, czy serwis internetowy był uprzednio odwiedzany przez danego Użytkownika;
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta;
  3. do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących w szczególności liczby odwiedzin;

§ 3

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie zablokowania automatycznej obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 4

Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą utrudnić lub uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, w tym także serwisu internetowego.

§ 5

Polityka Prywatności Operatora serwisu dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem internetowym: (https://www.comforthome.waw.pl. )

§ 6

Operator serwisu udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z plików cookies. Z Operatorem serwisu można się skontaktować telefonicznie (+48 697-651-642), za pośrednictwem poczty elektronicznej ( comfort.home@wp.pl)  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.